News & Progress

26.06.2017

งานที่แล้วเสร็จของบ้านหลังที่ 2, 3, 16, 17, และ 18 – งานก่ออิฐ – งานฉาบภายใน – งานหลังคาลอนคู่ – งานเดินท่อประปาไฟฟ้าในผนัง…

26.06.2017

  งานที่แล้วเสร็จของบ้านหลังที่ 2, 3, 16, 17, และ 18 – งานก่ออิฐ – งานฉาบภายใน – งานหลังคาลอนคู่ –…

13.12.2016

The Preston Townhome พระราม 9 – ศรีนครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า VIP, แขกพิเศษ, สื่อมวลชนจากนิตยสาร Livingetc และ Think of…

13.12.2016

Mr.Oe และ Mr.Boom ทีมงานจากรายการ คิด เรื่อง อยู่ เข้ารีวิวโครงการ The Preston บิสซิเนสโฮม สไตล์อังกฤษ เมื่อวันที่ 30 พ.ย….

News & Progress

รายงานความคืบหน้าโครงการ
 The Preston Townhome
 เฟส 2

 

งานที่แล้วเสร็จของบ้านหลังที่ 2, 3, 16, 17, และ 18
– งานก่ออิฐ
– งานฉาบภายใน
– งานหลังคาลอนคู่
– งานเดินท่อประปาไฟฟ้าในผนัง

งานแล้วเสร็จคิดเป็น 54%

SaveSave

< Back