News & Progress

26.06.2017

งานที่แล้วเสร็จของบ้านหลังที่ 2, 3, 16, 17, และ 18 – งานก่ออิฐ – งานฉาบภายใน – งานหลังคาลอนคู่ – งานเดินท่อประปาไฟฟ้าในผนัง…

26.06.2017

  งานที่แล้วเสร็จของบ้านหลังที่ 2, 3, 16, 17, และ 18 – งานก่ออิฐ – งานฉาบภายใน – งานหลังคาลอนคู่ –…

13.12.2016

The Preston Townhome พระราม 9 – ศรีนครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า VIP, แขกพิเศษ, สื่อมวลชนจากนิตยสาร Livingetc และ Think of…

13.12.2016

Mr.Oe และ Mr.Boom ทีมงานจากรายการ คิด เรื่อง อยู่ เข้ารีวิวโครงการ The Preston บิสซิเนสโฮม สไตล์อังกฤษ เมื่อวันที่ 30 พ.ย….

News & Progress

ทีมงาน Think of living ผู้ผลิตรายการ คิด เรื่อง อยู่ รีวิวโครงการ เดอะ เพรสตัน วันที่ 30 พ.ย. 57

Mr.Oe และ Mr.Boom ทีมงานจากรายการ คิด เรื่อง อยู่ เข้ารีวิวโครงการ The Preston บิสซิเนสโฮม สไตล์อังกฤษ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา รายละเอียดทั้งหมดติดตามต่อได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=0SiWEXtLiak#t=1251

< Back